redakcja językowa

16 lutego 2020

Rola redaktora

Reprodukcja zamieszczona jako ilustracja tego tekstu najlepiej pokazuje, jaki jest stosunek twórcy do dzieła. Co prawda w tym przypadku twórczynią nie jestem ja, lecz osoba, którą kocham najbardziej na świecie. Chyba nie dziwi […]