Oferta

oferta

Moja specjalizacja

Z racji mojego kierunkowego wykształcenia oraz kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego w bankowości oraz human resources – to redakcja i korekta wszelkich publikacji związanych z branżą ekonomiczną, takich jak: prace i artykuły naukowe, sprawozdania, raporty, umowy, pisma firmowe, prospekty informacyjne, teksty ubezpieczeniowe, materiały szkoleniowe i edukacyjne.

Moja specjalizacja

Z racji mojego kierunkowego wykształcenia oraz kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego w bankowości oraz human resources – to redakcja i korekta wszelkich publikacji związanych z branżą ekonomiczną, takich jak: prace i artykuły naukowe, sprawozdania, raporty, umowy, pisma firmowe, prospekty informacyjne, teksty ubezpieczeniowe, materiały szkoleniowe i edukacyjne.

Czym się różni redakcja od korekty?

Redaktor czyta tekst. Korektor „czyta” błędy.

Redakcja to sprawdzenie tekstu pod względem poprawności:

– stylistycznej – czyli dopasowania elementów językowych do charakteru i treści publikacji,
– leksykalnej – czyli właściwego doboru i użycia słów,
– kompozycyjnej – czyli uporządkowanej i przejrzystej konstrukcji tekstu,
– logicznej – czyli czy tekst jest czytelny dla odbiorcy, np. nie zawiera niezrozumiałych skrótów myślowych.
Obejmuje także pierwszą korektę.

Korekta polega na sprawdzeniu zredagowanego wcześniej tekstu pod względem zgodności z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki.

Czym się różni redakcja od korekty?

Redaktor czyta tekst. Korektor „czyta” błędy.
Redakcja to sprawdzenie tekstu pod względem poprawności:
– stylistycznej – czyli dopasowania elementów językowych do charakteru i treści publikacji,
– leksykalnej – czyli właściwego doboru i użycia słów,
– kompozycyjnej – czyli uporządkowanej i przejrzystej konstrukcji tekstu,
– logicznej – czyli czy tekst jest czytelny dla odbiorcy, np. nie zawiera niezrozumiałych skrótów myślowych.
Obejmuje także pierwszą korektę.
Korekta polega na sprawdzeniu zredagowanego wcześniej tekstu pod względem zgodności z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki.