Cennik

cennik
 

Redakcja podstawowa


Sprawdzenie tekstu pod względem poprawności stylistycznej, kompozycyjnej, leksykalnej i logicznej, połączone z pierwszą korektą błędów językowych.

Cena:
od 7 zł brutto*/ stronę normatywną tekstu, tj. 1800 znaków ze spacjami**
od 140 zł brutto*/ arkusz wydawniczy tekstu, tj. 40 000 znaków ze spacjami – obowiązuje przy tekstach o objętości powyżej 1 arkusza**

Pakiet – redakcja plus dwie korekty

Cena do uzgodnienia.

Abonament

Jeżeli publikujesz regularnie lub chcesz mieć zapewnioną stałą opiekę redakcyjną – zachęcam Cię do wykupienia abonamentu – kwartalnego, półrocznego lub rocznego – taniej od 5% do 15% w stosunku do standardowej ceny.

Oszczędzisz zarówno pieniądze, jak i czas poświęcony na każdorazowe poszukiwanie dostawcy usługi! Skontaktuj się ze mną.

Korekta zredagowanego już tekstu

Obejmuje poprawę błędów językowych, tj. ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych.

Korekta po składzie

Ma na celu wyeliminowanie błędów, które mogły powstać w trakcie składania tekstu w programie graficznym.

Cena:
od 4 zł brutto*/ stronę normatywną tekstu, tj. 1800 znaków ze spacjami**
od 80 zł brutto*/ arkusz wydawniczy tekstu, tj. 40 000 znaków ze spacjami – obowiązuje przy tekstach o objętości powyżej 1 arkusza**
 

Redakcja podstawowa


Sprawdzenie tekstu pod względem poprawności stylistycznej, kompozycyjnej, leksykalnej i logicznej, połączone z pierwszą korektą błędów językowych.

Cena:
od 7 zł brutto*/ stronę normatywną tekstu, tj. 1800 znaków ze spacjami**
od 140 zł brutto*/ arkusz wydawniczy tekstu, tj. 40 000 znaków ze spacjami – obowiązuje przy tekstach o objętości powyżej 1 arkusza**

Pakiet – redakcja plus dwie korekty

Cena do uzgodnienia.

Abonament

Jeżeli publikujesz regularnie lub chcesz mieć zapewnioną stałą opiekę redakcyjną – zachęcam Cię do wykupienia abonamentu – miesięcznego, kwartalnego, półrocznego lub rocznego – taniej od 5% do 25% w stosunku do standardowej ceny.

Oszczędzisz zarówno pieniądze, jak i czas poświęcony na każdorazowe poszukiwanie dostawcy usługi! Skontaktuj się ze mną.

Korekta zredagowanego już tekstu

Obejmuje poprawę błędów językowych, tj. ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych.

Korekta po składzie

Ma na celu wyeliminowanie błędów, które mogły powstać w trakcie składania tekstu w programie graficznym.

Cena:
od 4 zł brutto*/ stronę normatywną tekstu, tj. 1800 znaków ze spacjami**
od 80 zł brutto*/ arkusz wydawniczy tekstu, tj. 40 000 znaków ze spacjami – obowiązuje przy tekstach o objętości powyżej 1 arkusza**
 

Zasady współpracy


*Informuję, że nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
**Cena za usługę ustalana jest indywidualnie po przesłaniu całości lub próbki (kilku – kilkunastu stron) tekstu. Przy wycenie biorę pod uwagę jakość tekstu (np. liczbę błędów), jego długość i stopień trudności (np. nasycenie słownictwem specjalistycznym), termin wykonania usługi.

Jest to cennik orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
Pracuję głównie na plikach Microsoft Word lub Adobe Acrobat.
Możliwa jest również adiustacja z użyciem znaków korektorskich, wówczas cena usługi jest wyższa – uzgadniana indywidualnie.


Zasady współpracy


*Informuję, że nie jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
**Cena za usługę ustalana jest indywidualnie po przesłaniu całości lub próbki (kilku – kilkunastu stron) tekstu. Przy wycenie biorę pod uwagę jakość tekstu (np. liczbę błędów), jego długość i stopień trudności (np. nasycenie słownictwem specjalistycznym), termin wykonania usługi.

Jest to cennik orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.
Pracuję głównie na plikach Microsoft Word lub Adobe Acrobat.
Możliwa jest również adiustacja z użyciem znaków korektorskich, wówczas cena usługi jest wyższa – uzgadniana indywidualnie.


Termin realizacji usługi


W trosce o zachowanie najwyższego standardu realizowanej usługi informuję, że poprawiam nie więcej niż jeden arkusz dziennie, tj. około 20 – 22 stron normatywnych tekstu.

Termin realizacji ustalam z klientem indywidualnie podczas uzgadniania pozostałych warunków i zakresu wykonywanych usług.

Możliwa jest realizacja ekspresowa – za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny usługi z zastrzeżeniem, że w przypadku zbyt dużej liczby zleceń ta opcja może nie być dostępna. Zawsze informuję o tym klienta podczas wyceny zlecenia.

Pracuję w godzinach od 8.00 do 16.00, oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy.